In het spoor van het Duits Lijntje

(17,8 km)

Trek je wandelschoenen aan en maak een reis door de tijd langs het Duits Lijntje. Volg het spoor van keizers en pelgrims, spoorwachters en smokkelaars, bezetters en bevrijders. Achttien kilometer dwars door Meierijstad.  De route is gemarkeerd met oranje/bruine wegwijsbordjes.

In 1873 werd het Duits Lijntje tussen Boxtel en Wesel geopend. De spoorlijn vormde een belangrijke schakel voor het treinverkeer tussen Londen en Sint-Petersburg. Stoomtreinen vol reizigers, goederen en poststukken denderden hier over de rails. Treinen rijden hier niet meer. Maar sporen van het Duits Lijntje zijn nog volop te vinden in Meierijstad. Van station tot wagon. Van wachtpost tot spoorbrug. Het spoorwegtracé is tegenwoordig een ecologische verbindingszone. Het spoor maakt ruim baan voor de natuur. Dwars door Meierijstad verbindt het nationaal landschap Het Groene Woud/Van Gogh Nationaal Park en natuurgebied De Maashorst.

Bezoek de uitgebreide themapagina over het Duits Lijntje voor meer tips en informatie.

Dit ga je zien

Startpunt: Café 't Groene Woud
Kasterenseweg 23
Liempde
1

Bij deze spoorwegovergang was ooit Wachtpost 5 gelegen. De tijd dat hier treinen voorbij denderden is geweest. Tegenwoordig bloeit hier de bosanemoon, zingt de geelgors en schuilt de hazelworm.

Wachtpost 5 - Duits Lijntje
2

In lang vervlogen tijden stopte de stoomtrein ook bij Olland. Waarschijnlijk was op deze plek halte Olland gelegen, bij Wachtpost 6 aan deze overweg. Acht treinen per dag stopten hier, zo laat de dienstregeling uit 1887 zien.

Halte Olland - Duits Lijntje
3

Treinen rijden niet meer over het Duits Lijntje, maar het witte stationsgebouw (bouwjaar 1872, tegenwoordig een woonhuis) staat er nog steeds. Op deze plek verkochten spoorwegbeambten treinkaartjes en ze bedienden de seinpalen en wissels.

Station Schijndel - Duits Lijntje
4

Het is september 1944. Ruim vier jaar geleden viel Duitsland ons land binnen. De bezetter maakte volop gebruik van het Duits Lijntje om militairen en oorlogsmaterieel te vervoeren. Inmiddels hangt het zo gewenste einde van de oorlog in de lucht.

Vliegveld Schijndel - Duits Lijntje
5

Houtambachtslieden uit Wijbosch, de houtzagerij uit Eerde, klompenmakers. Ze maakten allemaal dankbaar gebruik van de aanwezigheid van halte Eerde aan het Duits Lijntje.

Halte Eerde - Duits Lijntje
6

Op deze plek heeft in het verleden Wachtpost 14 langs het spoor gestaan. Een paar honderd meter westelijk stond Wachtpost 13. En een paar honderd meter naar het oosten? Juist, wachtpost 15. 

Wachtpost 14 - Duits Lijntje
7

Gunstig gelegen aan weg, water en spoor, uitgebreide zorg- en onderwijsvoorzieningen en een werklustige bevolking en vooruitstrevende middenstand. Niet vreemd, dat de provincie het naoorlogse Veghel als hét streekcentrum van de Midden-Meierij beschouwde.

Wachtpost 15 - Duits Lijntje
8

Je staat hier bij de Gazellebrug, een fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart. Een kleine honderd meter stroomopwaarts lag voorheen de spoorbrug over het kanaal. In de loop der tijd hebben hier drie verschillende spoorbruggen gelegen. 

Spoorbrug kanaal - Duits Lijntje
9

De Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij (NBDS) concurreerde met Staatsspoorwegen (SS). Om goederenvervoer naar Duitsland over de SS-lijnen te omzeilen, bouwde de NBDS in 1881 bij Veghel een eigen Spoorhaven.

Aftakking spoorhaven - Duits Lijntje
10

Wat een lawaai! En wat een stof! Sinds de jaren ‘70 werden op deze plek honderden graantreinen gelost voor CHV mengvoeders. Als de schuiven onder de wagons werden geopend viel de grondstof voor veevoer in een put onder de spoorlijn.

Graanlospunt - Duits Lijntje
11

Deze spoorbrug over de Aa is een rijksmonument. De enkelsporige brug stamt uit de begintijd van het Duits Lijntje. Ernaast ligt een nieuwe brug voor fietsers en wandelaars. Op de leuning staan de namen van alle voormalige haltes langs het Duits Lijntje.

Spoorbrug Aa - Duits Lijntje
12

Het was een indrukwekkend gezicht: een trein die via deze spoorbrug de Zuid-Willemsvaart overstak. Alles kwam hier samen: auto’s, schepen, treinen. Dat gebeurde in 2005 voor het laatst. In 2014 werd het kanaal verbreed en de brug moest plaatsmaken.

Spoorbrug - Duits Lijntje
13

Welkom op station Veghel. In vervlogen tijden wachtten reizigers hier op het perron en losten goederentreinen hun lading. Het stationsgebouw stond hier tot in de jaren zestig. De vijf sporen van het emplacement zijn nog aanwezig.

Station Veghel - Duits Lijntje
14

Op weinig plekken is de geschiedenis van het Duits Lijntje zo tastbaar als hier. In het witte huis woonde de wachtmeester van deze overweg. Spoorwegpersoneel draaide aan de grote zwarte handels als...

Wachtpost 19 - Duits Lijntje
15

Ooit was het Duits Lijntje onderdeel van de snelste verbinding tussen Londen, Berlijn en Sint-Petersburg. Het was de tijd dat passagiersvliegtuigen nog niet bestonden. Over deze spoordijk reden miljoenen treinreizigers, waaronder de hoogsten der aarde.

Spoordijk - Duits Lijntje
16

De rails van het Duits Lijntje zijn op deze locatie niet meer aanwezig. Maar de voormalige spoorwachterswoning staat hier nog wel. Wachtpost 22 werd gebouwd bij de overgang met de drukke weg van Veghel naar Uden, die destijds via de Nieuwe Veldenweg liep.

Wachtpost 22 - Duits Lijntje
Eindpunt: Nieuwe Veldenweg 14
Mariaheide