Wachtpost 15 - Duits Lijntje

Gunstig gelegen aan weg, water en spoor, uitgebreide zorg- en onderwijsvoorzieningen en een werklustige bevolking en vooruitstrevende middenstand. Niet vreemd, dat de provincie het naoorlogse Veghel als hét streekcentrum van de Midden-Meierij beschouwde. Het dorp nam zijn opgave serieus. Om werkgelegenheid te bevorderen, ontvouwde het in de jaren ’50 en ’60 industrieterrein De Dubbelen. Aan de overzijde van de Zuid-Willemsvaart, gunstig omsloten door de verkeersweg Eindhoven-Nijmegen en het Duits Lijntje.

Nieuwe spooraansluitingen
Even leek het Duits Lijntje een tweede leven te krijgen. Ten westen van…

Gunstig gelegen aan weg, water en spoor, uitgebreide zorg- en onderwijsvoorzieningen en een werklustige bevolking en vooruitstrevende middenstand. Niet vreemd, dat de provincie het naoorlogse Veghel als hét streekcentrum van de Midden-Meierij beschouwde. Het dorp nam zijn opgave serieus. Om werkgelegenheid te bevorderen, ontvouwde het in de jaren ’50 en ’60 industrieterrein De Dubbelen. Aan de overzijde van de Zuid-Willemsvaart, gunstig omsloten door de verkeersweg Eindhoven-Nijmegen en het Duits Lijntje.

Nieuwe spooraansluitingen
Even leek het Duits Lijntje een tweede leven te krijgen. Ten westen van Wachtpost 15 werd in 1955 een wissel aangelegd. Die ontsloot een nieuwe spooraftakking (parallel aan de Taylorweg) ten behoeve van staalindustrie ‘De Flens’ of Eerste Nederlandse Flenzenfabriek en Driessen Buizen. In 1965 volgde een tweede spooraftakking (parallel aan de Kennedylaan) die de Veghelse Betoncentrale en Industriehaven ontsloot. Een derde aftakking was wel voorzien, maar werd nooit ontwikkeld doordat het goederenvervoer via weg en water op den duur een grotere rol ging spelen.

Van goederenvervoer tot feesttrein
Met name de Veghelse Betoncentrale bleef nog lang gebruik maken van goederenvervoer per spoor. De kenmerkende bollenwagens waren vaak te zien langs de Kennedylaan en vervoerden fijne poedervormige stoffen als kalk en soda. Een loskraan van de betoncentrale verzorgde zowel de goederenoverslag van spoor als water. Overigens herleefde het Duits Lijntje soms even de oude gloriedagen van personenvervoer, wanneer chocoladefabriek MARS haar personeel tijdens een uitje op de trein zette. 

Wachtpost 15
Deze goederenspoorlijnen bleven tot 1992 in gebruik, maar zijn inmiddels ontmanteld. Wachtpost 15 werd ternauwernood van de sloop gered. Het is nu één van de best bewaarde monumenten langs het Duits Lijntje. 

Bron: heemkundekring Vehchele

---

Duits Lijntje

Het Duits Lijntje is een unieke verbinding tussen oost en west. In 1873 werd de spoorweg tussen Boxtel en Wesel geopend door de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij (NBDS). De spoorlijn vormde een belangrijke schakel voor het treinverkeer tussen Londen en Sint-Petersburg. Stoomtreinen vol reizigers, goederen en poststukken denderden hier over de rails.

De laatste passagiers reisden in 1950 via deze spoorweg. En de laatste graantrein reed hier in 2001. Maar sporen van het Duits Lijntje zijn tot op de dag van vandaag te vinden in Meierijstad. Van station tot wagon en van wachtpost tot spoorbrug. 

Het spoorwegtracé is tegenwoordig een ecologische verbindingszone. Het spoor maakt ruim baan voor de natuur. Dwars door Meierijstad verbindt het nationaal landschap Het Groene Woud/Van Gogh Nationaal Park en natuurgebied De Maashorst.

Trek je wandelschoenen aan en maak een reis door de tijd langs het Duits Lijntje. Volg het spoor van keizers en pelgrims, spoorwachters en smokkelaars, bezetters en bevrijders.

Locatie