Aftakking spoorhaven - Duits Lijntje

De Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij (NBDS) concurreerde met Staatsspoorwegen (SS). Om goederenvervoer naar Duitsland over de SS-lijnen te omzeilen, bouwde de NBDS in 1881 bij Veghel een eigen Spoorhaven, aan de Rijksweg langs de Zuid-Willemsvaart. Op deze plek takt het doorgaande spoor van het Duits Lijntje af naar de Spoorhaven. Daar konden goederen vanuit Rotterdam direct vanaf het water overgeladen worden op de NBDS-wagons. Deze werkwijze werd zo succesvol dat NBDS een eigen stoomschependienst in het leven riep.

Overslag van schip op trein en tram
In 1885 werd de Spoorhaven uitgebreid met een laad- en lospl…

De Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij (NBDS) concurreerde met Staatsspoorwegen (SS). Om goederenvervoer naar Duitsland over de SS-lijnen te omzeilen, bouwde de NBDS in 1881 bij Veghel een eigen Spoorhaven, aan de Rijksweg langs de Zuid-Willemsvaart. Op deze plek takt het doorgaande spoor van het Duits Lijntje af naar de Spoorhaven. Daar konden goederen vanuit Rotterdam direct vanaf het water overgeladen worden op de NBDS-wagons. Deze werkwijze werd zo succesvol dat NBDS een eigen stoomschependienst in het leven riep.

Overslag van schip op trein en tram
In 1885 werd de Spoorhaven uitgebreid met een laad- en losplaats en rangeerspoor langs de Veghelse Haven. Aan de Rijksweg verrees een stationsgebouw dat later werd voorzien van een goederenloods en graansilo. Onachtzaamheid van het stationspersoneel en driftig rangeren van de treinen in de Spoorhaven zorgden voor hachelijke situaties met passanten. Na een rechtszaak tegen de baanopzichter besloot NBDS de overweg bij de Spoorhaven in 1896 te voorzien van draaibomen. Langs de Spoorhaven aan de Noordkade ontstond in 1915 bij de Coöperatieve Handelsvereniging (CHV) van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB) een unieke overslagsituatie. Goederen konden daar zowel tussen vrachtschip, trein- als tramwagon overgeladen worden.

Verhitte sfeer
Ondanks de aanschaf van een tenderlocomotief heerste er zo’n drukte in de Spoorhaven dat er met regelmaat een tekort aan vervoersmiddelen was. Er lagen soms tientallen schepen te wachten. Vooral de handel in aardappelen, stro, erts en Duits bruinkool was groot. De bedrijvigheid bood volop werk aan talloze losarbeiders en het spooremplacement was 24/7 in bedrijf. Er heerste zo nu en dan een verhitte sfeer die zich kenmerkte door ruzies, vechtpartijen en bedrijfsongevallen, soms met dodelijke afloop. Meerdere keren werden er lijken uit het water gehaald. In 1907 werd tot grote geruststelling van de katholieke kerk eindelijk de Zondagsrust ingevoerd. In 1919 was het gedaan met de grootste drukte. Staatsspoorwegen, inmiddels eigenaar van het Duits Lijntje, hief de stoombootdiensten op.

Bron: Heemkundekring Vehchele

---

Duits Lijntje

Het Duits Lijntje is een unieke verbinding tussen oost en west. In 1873 werd de spoorweg tussen Boxtel en Wesel geopend door de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij (NBDS). De spoorlijn vormde een belangrijke schakel voor het treinverkeer tussen Londen en Sint-Petersburg. Stoomtreinen vol reizigers, goederen en poststukken denderden hier over de rails.

De laatste passagiers reisden in 1950 via deze spoorweg. En de laatste graantrein reed hier in 2001. Maar sporen van het Duits Lijntje zijn tot op de dag van vandaag te vinden in Meierijstad. Van station tot wagon en van wachtpost tot spoorbrug. 

Het spoorwegtracé is tegenwoordig een ecologische verbindingszone. Het spoor maakt ruim baan voor de natuur. Dwars door Meierijstad verbindt het nationaal landschap Het Groene Woud/Van Gogh Nationaal Park en natuurgebied De Maashorst.

Trek je wandelschoenen aan en maak een reis door de tijd langs het Duits Lijntje. Volg het spoor van keizers en pelgrims, spoorwachters en smokkelaars, bezetters en bevrijders.

Locatie