Spoorbrug Aa - Duits Lijntje

Deze spoorbrug over de Aa is een rijksmonument. De enkelsporige brug stamt uit de begintijd van het Duits Lijntje. Ernaast ligt een nieuwe brug voor fietsers en wandelaars. Op de brugleuning staan de namen van alle voormalige haltes langs het Duits Lijntje, van Boxtel tot Wesel. Heb jij Olland, Schijndel, Eerde en Veghel al ontdekt?

Aa-broeken
Vanaf de brug heb je een prachtig uitzicht over natuurgebied de Aa-broeken. Vroeger verbouwden Veghelse boeren hier op de vruchtbare akkers hun gewassen. In de beemden werden kalveren geweid. Als vetgemeste 'kuussen' werden ze onder andere per spoor naar Duitsland vervoerd. Aan de andere zijde van de brug torent de spits van de Lambertuskerk boven Veghel uit. Het imposante bouwwerk uit 1863 is ontworpen door Pierre Cuypers. De bekende architect heeft ook het Rijksmuseum en Centraal Station in Amsterdam op zijn naam staan.

Bedevaartstreinen
De …

Deze spoorbrug over de Aa is een rijksmonument. De enkelsporige brug stamt uit de begintijd van het Duits Lijntje. Ernaast ligt een nieuwe brug voor fietsers en wandelaars. Op de brugleuning staan de namen van alle voormalige haltes langs het Duits Lijntje, van Boxtel tot Wesel. Heb jij Olland, Schijndel, Eerde en Veghel al ontdekt?

Aa-broeken
Vanaf de brug heb je een prachtig uitzicht over natuurgebied de Aa-broeken. Vroeger verbouwden Veghelse boeren hier op de vruchtbare akkers hun gewassen. In de beemden werden kalveren geweid. Als vetgemeste 'kuussen' werden ze onder andere per spoor naar Duitsland vervoerd. Aan de andere zijde van de brug torent de spits van de Lambertuskerk boven Veghel uit. Het imposante bouwwerk uit 1863 is ontworpen door Pierre Cuypers. De bekende architect heeft ook het Rijksmuseum en Centraal Station in Amsterdam op zijn naam staan.

Bedevaartstreinen
De torenspits van de Veghelse kerk werd ook gezien door de bedevaartgangers die per spoor naar Duitsland reisden. Zogenaamde processie treinen vormden een flinke inkomstenbron voor de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorwegmaatschappij (NBDS). Enkele maanden na de opening van het Duits Lijntje reden al twaalf Nederlandse bedevaartstreinen naar Kevelaer. Andersom reisden Duitse pelgrims via het spoor naar processies in Brabant.

Zwaaien en zingen
Theo Jansen groeide op als zoon van de stationschef in Schijndel. Hij schreef in zijn boek over de overvolle bedevaartstreinen waarmee plaatsgenoten jaarlijks naar Kevelaer reisden. De terugkerende pelgrims maakten rond 1930 een onvergetelijke indruk op hem. "Wanneer ze na twee dagen met de trein terugkwamen uit Duitsland waren de bedevaart/feestgangers door het dolle heen. Allen hingen met hun hoofden en een vlaggetje uit het raam te zwaaien en te zingen. Voor de mensenmassa die hen bij het station stond op te wachten was de uitgelaten menigte een prachtig schouwspel. Voor de bedevaartgangers was een bezoek aan Kevelaar een enorme ervaring."

---

Duits Lijntje

Het Duits Lijntje is een unieke verbinding tussen oost en west. In 1873 werd de spoorweg tussen Boxtel en Wesel geopend door de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij (NBDS). De spoorlijn vormde een belangrijke schakel voor het treinverkeer tussen Londen en Sint-Petersburg. Stoomtreinen vol reizigers, goederen en poststukken denderden hier over de rails.

De laatste passagiers reisden in 1950 via deze spoorweg. En de laatste graantrein reed hier in 2001. Maar sporen van het Duits Lijntje zijn tot op de dag van vandaag te vinden in Meierijstad. Van station tot wagon en van wachtpost tot spoorbrug. 

Het spoorwegtracé is tegenwoordig een ecologische verbindingszone. Het spoor maakt ruim baan voor de natuur. Dwars door Meierijstad verbindt het nationaal landschap Het Groene Woud/Van Gogh Nationaal Park en natuurgebied De Maashorst.

Trek je wandelschoenen aan en maak een reis door de tijd langs het Duits Lijntje. Volg het spoor van keizers en pelgrims, spoorwachters en smokkelaars, bezetters en bevrijders.

Locatie