Spoorbrug - Duits Lijntje

Het was een indrukwekkend gezicht: een trein die via deze spoorbrug de Zuid-Willemsvaart overstak. Alles kwam hier samen: auto’s, schepen, treinen. Dat gebeurde in 2005 voor het laatst. Toen vonden de afscheidsritten van het Duits Lijntje tussen Boxtel en Veghel plaats. In 2014 werd het kanaal verbreed en de brug moest plaatsmaken. Vrijwilligers van Stichting Industrieel Erfgoed Meierij (SIEMei) ontfermden zich over de hefbrug en gaven hem in 2021 hier een nieuwe plek bij de spoorlijn.

Auto’s, schepen, treinen
De elektrische hefbrug werd in 1961 over de Zuid-Willemsvaart ge…

Het was een indrukwekkend gezicht: een trein die via deze spoorbrug de Zuid-Willemsvaart overstak. Alles kwam hier samen: auto’s, schepen, treinen. Dat gebeurde in 2005 voor het laatst. Toen vonden de afscheidsritten van het Duits Lijntje tussen Boxtel en Veghel plaats. In 2014 werd het kanaal verbreed en de brug moest plaatsmaken. Vrijwilligers van Stichting Industrieel Erfgoed Meierij (SIEMei) ontfermden zich over de hefbrug en gaven hem in 2021 hier een nieuwe plek bij de spoorlijn.

Auto’s, schepen, treinen
De elektrische hefbrug werd in 1961 over de Zuid-Willemsvaart geplaatst. Daar volgde hij een handbediende spoorbrug op. De hefbrug stond standaard omhoog, zodat schepen door konden varen. Naderende goederentreinen stopten vlak voor het kanaal. Aan boord was een rangeerder met de sleutel van de brug. Hij liet het beweegbare brugdeel zakken. De waarschuwingslichten gingen dan op rood. Zo wisten schippers dat de brug voor hen gesloten was. De rangeerder bediende ook de overwegbomen van de naastgelegen autoweg. Na het passeren van de trein ging het beweegbare brugdeel weer omhoog en de overwegbomen weer open. Auto’s en schepen konden hun weg weer vervolgen.

Stevige klus
Meer dan vijftig ton weegt de brug. Het demonteren, vervoeren en weer opbouwen was een stevige klus. De brug is weer aangesloten op de spoorrails en het hefmechanisme werkt nog steeds. De vier contragewichten staan met stalen kabels en wielen in verbinding met het beweegbare middenstuk. Aan weerszijden van de brug is een kademuur gemetseld. Daarin zijn de granietblokken verwerkt die in 1873 al een plek hadden bij de eerste spoorbrug over het kanaal.

---

Duits Lijntje

Het Duits Lijntje is een unieke verbinding tussen oost en west. In 1873 werd de spoorweg tussen Boxtel en Wesel geopend door de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij (NBDS). De spoorlijn vormde een belangrijke schakel voor het treinverkeer tussen Londen en Sint-Petersburg. Stoomtreinen vol reizigers, goederen en poststukken denderden hier over de rails.

De laatste passagiers reisden in 1950 via deze spoorweg. En de laatste graantrein reed hier in 2001. Maar sporen van het Duits Lijntje zijn tot op de dag van vandaag te vinden in Meierijstad. Van station tot wagon en van wachtpost tot spoorbrug. 

Het spoorwegtracé is tegenwoordig een ecologische verbindingszone. Het spoor maakt ruim baan voor de natuur. Dwars door Meierijstad verbindt het nationaal landschap Het Groene Woud/Van Gogh Nationaal Park en natuurgebied De Maashorst.

Trek je wandelschoenen aan en maak een reis door de tijd langs het Duits Lijntje. Volg het spoor van keizers en pelgrims, spoorwachters en smokkelaars, bezetters en bevrijders.

Locatie