Halte Eerde - Duits Lijntje

Houtambachtslieden uit Wijbosch, de houtzagerij uit Eerde, klompenmakers. Ze maakten allemaal dankbaar gebruik van de aanwezigheid van halte Eerde aan het Duits Lijntje. Dit kleine station (oorspronkelijk gebouwd als wachtpost 12) was tot 1938 in gebruik. Het stationsgebouw stond hier tot 1969. Via het spoor werden ook kolen, kalk en kunstmest aangevoerd. Op het perron konden reizigers in- en uitstappen. En omdat Eerde een kruisingsstation was, konden treinen elkaar hier passeren en inhalen. 

De op- en overslag van goederen, het bewaken van de overweg, het bedienen van de wissels en het kloksein: stationsmedewerkers hoefden zich hier niet te vervelen. Toch hield een enkeling tijd over voor dubieuze praktijken.

Smokkelaars
Een stationschef en wisselwachter ui…

Houtambachtslieden uit Wijbosch, de houtzagerij uit Eerde, klompenmakers. Ze maakten allemaal dankbaar gebruik van de aanwezigheid van halte Eerde aan het Duits Lijntje. Dit kleine station (oorspronkelijk gebouwd als wachtpost 12) was tot 1938 in gebruik. Het stationsgebouw stond hier tot 1969. Via het spoor werden ook kolen, kalk en kunstmest aangevoerd. Op het perron konden reizigers in- en uitstappen. En omdat Eerde een kruisingsstation was, konden treinen elkaar hier passeren en inhalen. 

De op- en overslag van goederen, het bewaken van de overweg, het bedienen van de wissels en het kloksein: stationsmedewerkers hoefden zich hier niet te vervelen. Toch hield een enkeling tijd over voor dubieuze praktijken.

Smokkelaars
Een stationschef en wisselwachter uit Eerde raken in 1917 betrokken bij een smokkelaarscomplot. Het Duits Lijntje heeft in die tijd geen beste naam op dat gebied. Ook de twee spoorbeambten zwichten voor de verleiding. Terwijl stationschef Lambert op de uitkijk staat, laadt wisselwachter Johannes stiekem negenhonderd kilo garen in treinwagons met dubbele wanden. De handelswaar moet ongezien de grens over. De wagons worden keurig volgeladen met hout en naar Gennep vervoerd. Na het lossen van het hout rijden de ogenschijnlijk lege wagons door naar Duitsland. 

Betrapt
Hoe vaak wagons met verstopte smokkelwaar succesvol de grens passeerden? Wie zal het zeggen. Maar deze keer lopen ze tegen de lamp. De smokkel zou zijn opgezet door een Duitse officier. Hij kocht een koopman in Gennep en de twee mannen in Eerde om. Twee- tot driehonderd gulden, dat kregen ze als omkoopsom aangeboden. En er zaten nog meer spoorbeambten in het complot. Betrokken machinisten en rangeerders kregen tien gulden per wagon die de grens over ging. Lambert en Johannes werden door de rechter veroordeeld tot vier maanden cel. En er volgde ontslag, ook voor de andere betrokkenen. Alle goederen werden in beslag genomen, inclusief de wagons met dubbele wanden.

---

Duits Lijntje

Het Duits Lijntje is een unieke verbinding tussen oost en west. In 1873 werd de spoorweg tussen Boxtel en Wesel geopend door de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij (NBDS). De spoorlijn vormde een belangrijke schakel voor het treinverkeer tussen Londen en Sint-Petersburg. Stoomtreinen vol reizigers, goederen en poststukken denderden hier over de rails.

De laatste passagiers reisden in 1950 via deze spoorweg. En de laatste graantrein reed hier in 2001. Maar sporen van het Duits Lijntje zijn tot op de dag van vandaag te vinden in Meierijstad. Van station tot wagon en van wachtpost tot spoorbrug. 

Het spoorwegtracé is tegenwoordig een ecologische verbindingszone. Het spoor maakt ruim baan voor de natuur. Dwars door Meierijstad verbindt het nationaal landschap Het Groene Woud/Van Gogh Nationaal Park en natuurgebied De Maashorst.

Trek je wandelschoenen aan en maak een reis door de tijd langs het Duits Lijntje. Volg het spoor van keizers en pelgrims, spoorwachters en smokkelaars, bezetters en bevrijders.

Locatie