Spoorbrug kanaal - Duits Lijntje

Je staat hier bij de Gazellebrug, een fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart. Een kleine honderd meter stroomopwaarts lag voorheen de spoorbrug over het kanaal. In de loop der tijd hebben hier drie verschillende spoorbruggen gelegen. 

Draai- en hefbrug
Bij de aanleg van het Duits Lijntje werd een draaibrug over de Zuid-Willemsvaart gerealiseerd. Naast de brug stond de brugwachterswoning en een wachtpost voor de baanwachter. De oorspronkelijke draaibrug werd vervangen door een handbediende hefbrug. En die werd in de jaren zestig opgevolgd door een elektrisch exemplaar. Deze laatste brug werd in 2014 bij de verbreding van de Zuid-Willemsvaart verwijderd, en is inmiddels teruggeplaatst aan het spoor in Veghel (ter hoogte van de Middegaal/Gasthuisstraat). 

Onfortuinlijke brugwachter
Soms had de brugwachter die h…

Je staat hier bij de Gazellebrug, een fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart. Een kleine honderd meter stroomopwaarts lag voorheen de spoorbrug over het kanaal. In de loop der tijd hebben hier drie verschillende spoorbruggen gelegen. 

Draai- en hefbrug
Bij de aanleg van het Duits Lijntje werd een draaibrug over de Zuid-Willemsvaart gerealiseerd. Naast de brug stond de brugwachterswoning en een wachtpost voor de baanwachter. De oorspronkelijke draaibrug werd vervangen door een handbediende hefbrug. En die werd in de jaren zestig opgevolgd door een elektrisch exemplaar. Deze laatste brug werd in 2014 bij de verbreding van de Zuid-Willemsvaart verwijderd, en is inmiddels teruggeplaatst aan het spoor in Veghel (ter hoogte van de Middegaal/Gasthuisstraat). 

Onfortuinlijke brugwachter
Soms had de brugwachter die hier werkte een pechdag. Zo ook in december 1925. De winter heeft zijn intrede gedaan. Er ligt sneeuw en het is glad. De brugwachter heeft hier net de brug voor het treinverkeer geopend. Schepen moeten even wachten op de passerende trein. Plotseling glijdt de man uit en de sleutel van de brug belandt in het water. Ai, wat nu? Op zoek naar de reservesleutel! Die blijkt op het station in Gennep te liggen, ruim dertig kilometer verderop. De brugwachter haalt nog net de laatste trein naar dit station. Maar voor de terugweg moet hij zich per fiets door de koude nacht naar Veghel spoeden. Als de onfortuinlijke man in de vroege ochtend weer terug is op zijn post liggen er dertig vaartuigen voor de brug op hem te wachten. En de sleutel die op de bodem van het kanaal belandde? Wie weet komt die ooit nog eens boven water.


---

Duits Lijntje

Het Duits Lijntje is een unieke verbinding tussen oost en west. In 1873 werd de spoorweg tussen Boxtel en Wesel geopend door de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij (NBDS). De spoorlijn vormde een belangrijke schakel voor het treinverkeer tussen Londen en Sint-Petersburg. Stoomtreinen vol reizigers, goederen en poststukken denderden hier over de rails.

De laatste passagiers reisden in 1950 via deze spoorweg. En de laatste graantrein reed hier in 2001. Maar sporen van het Duits Lijntje zijn tot op de dag van vandaag te vinden in Meierijstad. Van station tot wagon en van wachtpost tot spoorbrug. 

Het spoorwegtracé is tegenwoordig een ecologische verbindingszone. Het spoor maakt ruim baan voor de natuur. Dwars door Meierijstad verbindt het nationaal landschap Het Groene Woud/Van Gogh Nationaal Park en natuurgebied De Maashorst.

Trek je wandelschoenen aan en maak een reis door de tijd langs het Duits Lijntje. Volg het spoor van keizers en pelgrims, spoorwachters en smokkelaars, bezetters en bevrijders.

Locatie