Wachtpost 5 - Duits Lijntje

Bij café 't Groene Woud in Liempde komt het Duits Lijntje Meierijstad binnen. Bij deze spoorwegovergang was ooit Wachtpost 5 gelegen. De wachter bewaakte de overweg en waarschuwde wegverkeer bij een naderende stoomtrein. De tijd dat hier treinen voorbij denderden is geweest. Tegenwoordig bloeit hier de bosanemoon, zingt de geelgors en schuilt de hazelworm. Planten en dieren maken de dienst uit langs het tracé van het Duits Lijntje. 

De Geelders
Komend vanuit Boxtel vervolgt het Duits Lijntje haar weg richting Schijndel door natuurgebied De Geelders. Het gebied bestaat uit hakhoutwallen, loofbos met dreven, populierenbosjes, heide, grasland en akkers. Tegenwoordig behoort leembos De Geelders tot de belangrijkste natte bosgebieden van Nederland. Doordat er leem in de ondergrond zit, blijft er gemakkelijk water staan. 

Rabatten en populierenhout
Opvallend in dit g…

Bij café 't Groene Woud in Liempde komt het Duits Lijntje Meierijstad binnen. Bij deze spoorwegovergang was ooit Wachtpost 5 gelegen. De wachter bewaakte de overweg en waarschuwde wegverkeer bij een naderende stoomtrein. De tijd dat hier treinen voorbij denderden is geweest. Tegenwoordig bloeit hier de bosanemoon, zingt de geelgors en schuilt de hazelworm. Planten en dieren maken de dienst uit langs het tracé van het Duits Lijntje. 

De Geelders
Komend vanuit Boxtel vervolgt het Duits Lijntje haar weg richting Schijndel door natuurgebied De Geelders. Het gebied bestaat uit hakhoutwallen, loofbos met dreven, populierenbosjes, heide, grasland en akkers. Tegenwoordig behoort leembos De Geelders tot de belangrijkste natte bosgebieden van Nederland. Doordat er leem in de ondergrond zit, blijft er gemakkelijk water staan. 

Rabatten en populierenhout
Opvallend in dit gebied zijn de rabatten, die de teelt van bomen hier mogelijk maakten. De langwerpige ophogingen tussen gegraven sloten vormen een systeem voor ontwatering. Hier werden oorspronkelijk vooral populieren (voor de klompenindustrie) en eiken geplant. De informatieborden langs het Duits Lijntje in Meierijstad zijn ook gemaakt van populierenhout uit deze regio. 

Bloeiende bosanemonen
Op diverse locaties in De Geelders heeft eeuwenlang bos gestaan. In deze oude boskernen komen oorspronkelijke bosplanten voor, zoals de slanke sleutelbloem en de eenbes. In het voorjaar zijn de velden vol bosanemonen een lust voor het oog. Ook vind je hier honderden soorten dag- en nachtvlinders. Spot jij de zeldzame kleine ijsvogelvlinder? Of het heideblauwtje? 

Vogelpracht
De holen in bomen zijn een broed- en schuilplaats voor vele diersoorten zoals bosuilen en steenmarters. En het natuurgebied herbergt belangrijke populaties van de houtsnip en de wespendief, een havikachtige roofvogel. Met een beetje geluk kan ook de klapekster worden waargenomen. Deze zangvogel gedraagt zich als een roofvogel. Opvallend: het mannetje imponeert het vrouwtje door zijn prooien in doornstruiken te hangen. Langs het Duits Lijntje klinkt ook het gezang van de geelgors, ook wel Beethovenvogeltje genoemd.

Bijzondere reptielen
De omgeving rond de spoorlijn vormt een geschikt leefgebied voor bijzondere reptielen zoals de hazelworm en de levendbarende hagedis. De hazelworm lijkt op een slang, maar is een hagedis zonder poten. Hij heeft een kort lijfje en een lange staart. Het reptiel kan een lengte van bijna een halve meter bereiken. De levendbarende hagedis is kleiner. Dit koudbloedige dier houdt van een gevarieerd landschap waarin hij zowel kan zonnen als schuilen. Wie weet ontdek jij de hagedis in het zonnetje rond het spoor.

---

Duits Lijntje

Het Duits Lijntje is een unieke verbinding tussen oost en west. In 1873 werd de spoorweg tussen Boxtel en Wesel geopend door de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij (NBDS). De spoorlijn vormde een belangrijke schakel voor het treinverkeer tussen Londen en Sint-Petersburg. Stoomtreinen vol reizigers, goederen en poststukken denderden hier over de rails.

De laatste passagiers reisden in 1950 via deze spoorweg. En de laatste graantrein reed hier in 2001. Maar sporen van het Duits Lijntje zijn tot op de dag van vandaag te vinden in Meierijstad. Van station tot wagon en van wachtpost tot spoorbrug. 

Het spoorwegtracé is tegenwoordig een ecologische verbindingszone. Het spoor maakt ruim baan voor de natuur. Dwars door Meierijstad verbindt het nationaal landschap Het Groene Woud/Van Gogh Nationaal Park en natuurgebied De Maashorst.

Trek je wandelschoenen aan en maak een reis door de tijd langs het Duits Lijntje. Volg het spoor van keizers en pelgrims, spoorwachters en smokkelaars, bezetters en bevrijders.

Contact

Kasterenseweg
Liempde
Plan je route

vanaf jouw locatie

Bekijk wandelroute Duits Lijntje

Locatie