Spoordijk - Duits Lijntje

Ooit was het Duits Lijntje onderdeel van de snelste verbinding tussen Londen, Berlijn en Sint-Petersburg. Het was de tijd dat passagiersvliegtuigen nog niet bestonden. Over deze spoordijk reden miljoenen treinreizigers. Onder hen ook de hoogsten der aarde. Diplomaten, koningen, keizers en tsaren maakten rond 1900 veelvuldig gebruik van deze spoorlijn.

Hoftrein met geiten
De hoogwaardigheidsbekleders reisden in luxe rijtuigen over het spoor. De reislustige keizer Wilhelm II had zelfs zijn eigen hoftrein: met salonrijtuig, gevolgrijtuig, bagagewagen en restauratie met keuken. Én, een extra wagon met geiten. De Duitse keizer en zijn gevolg zaten zo nooit verlegen om verse geitenmelk. De treinpassagiers verdwenen hier na verloop van tijd van het toneel. Met uitzondering van de geiten. Die zijn hier in de natuurtuin nog steeds te vinden.

Natuurtuin
Aan de spoordijk ligt natuurtuin 't Bundertje. Een bijz…

Ooit was het Duits Lijntje onderdeel van de snelste verbinding tussen Londen, Berlijn en Sint-Petersburg. Het was de tijd dat passagiersvliegtuigen nog niet bestonden. Over deze spoordijk reden miljoenen treinreizigers. Onder hen ook de hoogsten der aarde. Diplomaten, koningen, keizers en tsaren maakten rond 1900 veelvuldig gebruik van deze spoorlijn.

Hoftrein met geiten
De hoogwaardigheidsbekleders reisden in luxe rijtuigen over het spoor. De reislustige keizer Wilhelm II had zelfs zijn eigen hoftrein: met salonrijtuig, gevolgrijtuig, bagagewagen en restauratie met keuken. Én, een extra wagon met geiten. De Duitse keizer en zijn gevolg zaten zo nooit verlegen om verse geitenmelk. De treinpassagiers verdwenen hier na verloop van tijd van het toneel. Met uitzondering van de geiten. Die zijn hier in de natuurtuin nog steeds te vinden.

Natuurtuin
Aan de spoordijk ligt natuurtuin 't Bundertje. Een bijzondere plek voor wijkbewoners en bezoekers. En het thuis van een aantal vriendelijke geiten. Een van de dieren draagt de toepasselijke naam Trijntje. Zouden deze geiten ook iets keizerlijks in zich hebben? Ze zijn hoe dan ook favoriet bij de kinderen uit de buurt. De natuurtuin is openbaar en altijd toegankelijk. Wandel via de knuppelbrug over de vijver naar het dierenverblijf. Hier scharrelt ook het Meierij's hoen. Opvallend: deze gitzwarte kip legt groene eieren. Ervaar hier ook het blotevoetenpad en leef je uit op het verspringpad. Op het terras staan uitnodigende picknickbanken. Pluk in de kruidentuin verse munt voor in de thee. Met een beetje geluk staat de deur van het natuurcentrum open en is de koffie klaar.  

Spoordijk
Er rijden weliswaar geen treinen meer over deze spoordijk, toch is het nog steeds een drukke reisroute. Het Duits Lijntje vormt tegenwoordig een ecologische verbindingszone voor planten en dieren. Ook op de spoordijk vinden zij hun weg. Vlinders vliegen aan de zonnige zijde naar aantrekkelijke voedselplanten zoals leverkruid en pinksterbloem. Vleermuizen kunnen zich met hun echo oriënteren op de bomenrij. Solitaire bijen en wespen vliegen heen en weer tussen het spoorwegemplacement en de spoordijk. En ook wandelaars volgen hier hun pad, in het spoor van het Duits Lijntje.

---

Duits Lijntje

Het Duits Lijntje is een unieke verbinding tussen oost en west. In 1873 werd de spoorweg tussen Boxtel en Wesel geopend door de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij (NBDS). De spoorlijn vormde een belangrijke schakel voor het treinverkeer tussen Londen en Sint-Petersburg. Stoomtreinen vol reizigers, goederen en poststukken denderden hier over de rails.

De laatste passagiers reisden in 1950 via deze spoorweg. En de laatste graantrein reed hier in 2001. Maar sporen van het Duits Lijntje zijn tot op de dag van vandaag te vinden in Meierijstad. Van station tot wagon en van wachtpost tot spoorbrug. 

Het spoorwegtracé is tegenwoordig een ecologische verbindingszone. Het spoor maakt ruim baan voor de natuur. Dwars door Meierijstad verbindt het nationaal landschap Het Groene Woud/Van Gogh Nationaal Park en natuurgebied De Maashorst.

Trek je wandelschoenen aan en maak een reis door de tijd langs het Duits Lijntje. Volg het spoor van keizers en pelgrims, spoorwachters en smokkelaars, bezetters en bevrijders.

Locatie