Burgemeester in oorlogstijd

In augustus 1936 wordt hij benoemd tot burgemeester van Erp: Herman Verheijen. De bestuurder is geboren in 1884 in Roosendaal, getrouwd met de Dongense Johanna Bressers en vader van negen kinderen. Hij heeft bij zijn aantreden geen idee wat hem enkele jaren later te wachten staat. Nog geen drie jaar na zijn benoeming breekt de Tweede Wereldoorlog uit. Het burgemeesterschap onder de Duitse bezetter is geen gemakkelijke opgave. 

Duivels dilemma

Al vrij snel worden gemeenteraden door de nazi’s ontbonden. Burgemeesters staan er alleen voor bij het nemen van bestuursbeslissingen en het uitvoeren daarvan. Ze komen voor duivelse dilemma’s te staan. Blijf ik op mijn post en voer ik bevelen van de bezetter uit? Of stap ik op in de wetenschap dat ik vrijwel zeker plaats maak voor een Duitsgezinde NSB-burgemeester? Verheijen besluit te blijven. Om naar eer en geweten de Erpse bevolking door de oorlogsjaren te helpen, zo goed en zo kwaad als het gaat. Met het risico dat hij later van collaboratie (samenwerking met de bezetter) beschuldigd zal worden.

Grens bereikt

Begin augustus 1944 weigert de burgervader nog langer gehoor te geven aan bevelen van de nazi’s. De Duitsers hebben hem opgedragen om mannen aan te wijzen voor werkzaamheden op vliegveld Volkel. Dat is kort daarvoor gebombardeerd door de geallieerden. De grens van Herman Verheijen is bereikt, hij weigert verdere medewerking. De Dongense historisch onderzoeker Hans Sprangers vertelt daarover in het Brabants Dagblad: “Ook voor Brabant kwam het einde van de oorlog steeds dichterbij, na de invasie van de geallieerden in Frankrijk op 6 juni 1944. Medewerking aan het herstel van het Duitse vliegveld betekende feitelijk dat hij de eigen oprukkende bevrijders in levensgevaar bracht. Daar lag de grens, dat mocht niet gebeuren.”

  • "Ik vertik het!" De grens van Herman Verheijen is bereikt. De burgemeester weigert verdere medewerking en aanvaardt de consequenties van zijn besluit. Hij weet dat het hem zijn leven zal kosten. 

Ontberingen

De burgemeester duikt om principiële redenen niet onder. Niet veel later wordt Verheijen voor de ogen van zijn kinderen (zijn vrouw is in 1942 overleden) in zijn woonhuis gearresteerd. Hij wordt naar concentratiekamp Vught gebracht en vanuit daar op transport gesteld naar Duitsland. Via Sachsenhausen komt hij in concentratiekamp Buchenwald terecht. Daar overlijdt hij op 12 maart 1945 op 60-jarige leeftijd. Aan onderkoeling, ondervoeding en uitputting na zware dwangarbeid en ontberingen. Volgens getuigenissen van de andere gevangenen beurde hij zijn lotgenoten op door zijn moedig gedrag en fiere opgewektheid, zelfs de jongeren onder hen. 

Eerherstel

Na de oorlog krijgt Herman Verheijen lange tijd geen eerherstel, net als andere burgemeesters die in functie bleven tijdens de bezetting. In de loop van de tijd kantelt het beeld. Inmiddels is er een monument met namen van burgemeesters bij het Brabantse provinciehuis, hangt Verheijens portret in het oude raadhuis in Erp en is er in het dorp een straat naar hem vernoemd. Ook staat zijn naam op het oorlogsmonument naast de Erpse kerk, samen met de namen van andere Erpse gevallenen. Op 14 oktober 2023 is er een struikelsteen gelegd voor Verheijens oude ambtswoning aan de Brugstraat 22 in Erp. Ter nagedachtenis aan het grote offer dat hij voor anderen bracht.

Bronnen: