Natuurgebied Aa-broeken

De Aa-broeken is een laaggelegen nat gebied waar grondwater omhoog komt, ook wel kwel genoemd. Door de vochtigheid vind je veel plantensoorten die van oudsher langs de Aa en in de lage broeklanden rondom Veghel groeien. Zo bloeit hier in het voorjaar de pinksterbloem en in de vroege zomer groeit het fluitenkruid uitbundig. In de nazomer staan de Aa-broeken vol prachtig gekleurde koekoeksbloemen. Als je rustig wandelt en geen geluid maakt, zie je misschien wel de bonte specht, een ijsvogel of een buizerd.

Langs de Aa zijn op verschillende plaatsen poelen aangelegd…

De Aa-broeken is een laaggelegen nat gebied waar grondwater omhoog komt, ook wel kwel genoemd. Door de vochtigheid vind je veel plantensoorten die van oudsher langs de Aa en in de lage broeklanden rondom Veghel groeien. Zo bloeit hier in het voorjaar de pinksterbloem en in de vroege zomer groeit het fluitenkruid uitbundig. In de nazomer staan de Aa-broeken vol prachtig gekleurde koekoeksbloemen. Als je rustig wandelt en geen geluid maakt, zie je misschien wel de bonte specht, een ijsvogel of een buizerd.

Langs de Aa zijn op verschillende plaatsen poelen aangelegd. De ruigere plantengroei rondom de poelen biedt bescherming aan de dieren die hier wonen of doorheen trekken. De poelen zijn uitstekende broed- en voortplantingsplaatsen voor amfibieën zoals kikkers, padden en salamanders. Ook zie je hier veel libellen. Er groeien verschillende planten zoals de koekoeksbloem, zuring, fluitenkruid, guldenroede en papaver. Van het voorjaar tot de herfst zorgen ze voor een prachtige, kleurrijke omgeving.

In de slootjes zie je bruin water met op sommige plekken een olieachtig vlies. Dit is het gevolg van ijzer dat van nature in de grond zit en met het kwelwater naar boven komt. Als het ijzer in aanraking komt met zuurstof krijg je roesteffect en dat zorgt voor bruin water. Het vlies ontstaat uit ijzerbacteriën. Het water is dus niet vervuild.

Alvast sfeer proeven in de Aa-broeken? Bekijk de youtubevideo met prachtige beelden van de lokale flora en fauna.

Ervaar de Aa-broeken zelf tijdens de wandelroute Dorshout en Aa-broeken.

Locatie