Het Gerecht

Natuurgebied 't Lijnt / het Gerecht kan met recht een mysterieuze plek worden genoemd. In deze bossen bij Keldonk is een plek waar de oude gemeentegrenzen van Erp, Veghel en Lieshout bij elkaar komen. Hier ligt een kleine verhoging in het landschap: een prehistorische grafheuvel. Deze plek heet 'het Gerecht'. Ze dankt haar naam aan de galg en het rad die vanaf de late middeleeuwen op de grafheuvel stonden. Daar werden misdadigers terechtgesteld.

Dit verhaal maakt onderdeel uit van de serie Mysterieus Meierijstad

Schimmig heidegebied
Het gebied ziet er nu totaal anders uit dan een paar honde…

Natuurgebied 't Lijnt / het Gerecht kan met recht een mysterieuze plek worden genoemd. In deze bossen bij Keldonk is een plek waar de oude gemeentegrenzen van Erp, Veghel en Lieshout bij elkaar komen. Hier ligt een kleine verhoging in het landschap: een prehistorische grafheuvel. Deze plek heet 'het Gerecht'. Ze dankt haar naam aan de galg en het rad die vanaf de late middeleeuwen op de grafheuvel stonden. Daar werden misdadigers terechtgesteld.

Dit verhaal maakt onderdeel uit van de serie Mysterieus Meierijstad

Schimmig heidegebied
Het gebied ziet er nu totaal anders uit dan een paar honderd jaar geleden. Het was destijds één groot heidegebied, met vennen en moerassen. Mensen kwamen hier ‘s nachts liever niet. Soms werden er in het donker vlammetjes boven de moerassen gezien: dwaallichtjes. In die tijd dacht men dat het de zieltjes van ongedoopte kinderen waren. Ook verbonden met dit gebied is het verhaal van Mie de heks. Mie had in de negentiende eeuw een herberg in de Heihoef, in de buurt van de huidige Jekschotstraat nummer 24. Zolang je er als voorbijganger aanlegde was er niets aan de hand. Maar oh wee, als je eraan voorbij ging zonder er iets te drinken. Dan vloog Mie naar buiten, schold je uit voor alles wat lelijk was en riep je na: “Ik zal je beheksen, wacht maar!” Sommige reizigers meden haar herberg en liepen kilometers om. Mie kwam in 1887 op tragische wijze om het leven. Ze werd vermoord om een paar guldens.

Middeleeuwse galg en rad
Over de galg en het rad die op de voormalige grafheuvel hebben gestaan, is ook een huiveringwekkend verhaal bekend. De executieplaats was gelegen langs de doorgaande weg, die daar liep van Eindhoven-Son naar Erp. Marius Strijbosch van heemkundekring Erthepe vertelt hierover: “Op bevel van Walraven van Erp, heer van Frisselstein, is daar in 1617 nog iemand terechtgesteld. We weten dit omdat Joorijs Gerijt, de vorster (veldwachter) van Erp die gebeurtenis beschreef in een aantekeningenboekje. Melijs Heijmen, een jongeman van 23 jaar, woonachtig in de Pals (het Looeind) in Erp wilde niet trouwen met Peterken Deckers. Zij had al een dochter van Melijs en was opnieuw zwanger van hem. Peterken was daar zo boos over, dat ze beslag liet leggen op zijn bezittingen. Melijs werd  razend en besloot haar van kant te maken. Hij lokte haar ’s avonds naar buiten en verdronk haar in een diepe sloot in het Looieind, de Visgraaf. Melijs werd gearresteerd en veroordeeld tot het rad. Die straf kregen moordenaars in die tijd. Melijs werd onthoofd. Zijn lijk werd op het rad vastgebonden met uitgestrekte benen en armen. Zijn hoofd zette de beul op een pin met het gezicht naar het noorden, de richting van de plaats delict. Het lijk en het hoofd van Melijs waren wekenlang te zien op de executieplaats, als afschrikwekkend voorbeeld voor reizigers om hier geen misdaden te begaan. Het viel ten prooi aan kraaien en andere aaseters. 

Prehistorische grafheuvel
De prehistorische grafheuvel bij het Gerecht, waarop de galg en het rad stonden, bestond in ieder geval al in de ijzertijd. Misschien zelfs in de bronstijd. Dat is nog langer geleden. Er hebben toen mensen op de hoger gelegen delen in de buurt van de Boerdonkse Kampen gewoond. De grafheuvel bij het Gerecht was zeker dertien meter breed en bijna een meter hoog. De grafheuvel is een beschermd archeologisch rijksmonument, zo is te lezen in de Canon van Meierijstad.

’t Lijnt en het Gerecht is en blijft een intrigerend gebied. Wil jij dit op bijzondere wijze beleven? Ontdek de muzikale mythische wandeling.

Locatie