Zichtstal “Daltonhoeve”

Eric van Zutphen en Jacqueline van Krieken zijn varkenshouders. Samen hebben ze vier zonen 'de Daltons', daar komt dan ook de naam de Daltonhoeve vandaan.

Vermeerderingsbedrijf
Het bedrijf van Eric en Jacqueline is een vermeerderingsbedrijf. De biggen die hier geboren worden verlaten na 10 weken het bedrijf om naar een vleesvarkensbedrijf gaan. Op het bedrijf worden 480 zeugen en 2000 gespeende biggen gehouden. Jaarlijks worden er bij Eric en Jacqueline wel 14.000 biggen geboren.

Trots op het bedrijf
Net zoals bijna alle varkenshouders zijn Eric en Jacqueline trots op…

Eric van Zutphen en Jacqueline van Krieken zijn varkenshouders. Samen hebben ze vier zonen 'de Daltons', daar komt dan ook de naam de Daltonhoeve vandaan.

Vermeerderingsbedrijf
Het bedrijf van Eric en Jacqueline is een vermeerderingsbedrijf. De biggen die hier geboren worden verlaten na 10 weken het bedrijf om naar een vleesvarkensbedrijf gaan. Op het bedrijf worden 480 zeugen en 2000 gespeende biggen gehouden. Jaarlijks worden er bij Eric en Jacqueline wel 14.000 biggen geboren.

Trots op het bedrijf
Net zoals bijna alle varkenshouders zijn Eric en Jacqueline trots op hun bedrijf. Graag nodigen zij je daarom uit om een kijkje te komen nemen. Op het bedrijf zijn twee ruimtes ingericht vanwaar je vanachter glas naar de varkens kunt kijken. Via een stalen trap is een ruimte bereikbaar vanwaar je vanuit een skybox naar de dragende zeugen kijken. Vanuit een ruimte in een andere stal kan je een kijkje nemen in een kraamafdeling.

Rondleiding
Het bezoek aan de stallen is gratis. Van groepen die een rondleiding wensen wordt een onkosten vergoeding gevraagd. Wanneer een rondleiding gewenst is kunt hiervoor een afspraak maken. 

Locatie