Bookies

Bookies is een “echte” boekenwinkel in het centrum van Veghel waar uitsluitend tweedehands boeken voor een klein prijsje worden verkocht. Deze boeken zijn door particulieren ter beschikking gesteld voor verkoop en de verkoopopbrengst van de boeken komt voor 100% ten goede aan een door de “Stichting Bookies, een boek met een doel” uitgekozen goed doel.

Een doel met als centraal thema de financiële ondersteuning van kinderen met neuroblastoom en hun ouders. Gedurende ongeveer een half jaar wordt de volledige opbrengst van de winkel aan een stichting gedoneerd die geld inzamelt voor met name de reis- en verblijfskosten voor een levensreddende behandeling in Amerika.

Locatie