Kartuizer Poosplaats

Allereerst was er het beeld van de rivier. De mens zocht zich altijd graag een plek in de nabijheid van stromend water. Immers water was en is onze eerste levensbehoefte. De Dommel, die vaak kleine schiereilandjes vormde door zijn meanders, was stellig een favoriete rivier om zich aan te vestigen. De rivier is daarnaast ook zinnebeeld van het leven, de metafoor voor het onderweg zijn. De regel zwijgzaam nabij vloeit tijdloos de stroom  is daarom niet alleen te lezen als plaatsaanduiding, maar tevens als metafoor voor het leven in zwijgzaamheid waarvoor de Kartuizer monniken kozen. Lees er meer over op de website van Stichting Kartuizer Klooster.

Deze locatie kent een rijke historische achtergrond. Lees daarover meer in de Canon van Meierijstad.

Locatie