Sint-Odagesticht

Tussen de jaren ‘03 en ‘16 bouwde pastoor A.J. van Erp verschillende nieuwe gebouwen in Sint-Oedenrode. Daaronder viel het Sint-Odagesticht, deze bouw werd voltooid in ‘06. In dit gebouw bevonden zich een kleuterschool, een meisjesschool, een ziekenhuis met kraamafdeling, operatiezaal, röntgenkamer, een zaaltje voor zieke kinderen, een afdeling voor overspannen mensen en een afdeling voor tuberculosepatiënten. Ook was er een pension voor ouderen en één deftig pension voor kostdames en –heren. Bij de meisjesschool zat een Vincentiuskeuken. Hier konden arme- en weeskinderen een bord soep krijgen. De zusters, die dit alles moesten overzien, hadden ook nog een kloosterafdeling. Ook de Sint-Vincentiusschool werd bij het gesticht betrokken.  

Wist je dat: Het verhaal van Sint-Oda 
Oda was een Schotse prinses, …

Tussen de jaren ‘03 en ‘16 bouwde pastoor A.J. van Erp verschillende nieuwe gebouwen in Sint-Oedenrode. Daaronder viel het Sint-Odagesticht, deze bouw werd voltooid in ‘06. In dit gebouw bevonden zich een kleuterschool, een meisjesschool, een ziekenhuis met kraamafdeling, operatiezaal, röntgenkamer, een zaaltje voor zieke kinderen, een afdeling voor overspannen mensen en een afdeling voor tuberculosepatiënten. Ook was er een pension voor ouderen en één deftig pension voor kostdames en –heren. Bij de meisjesschool zat een Vincentiuskeuken. Hier konden arme- en weeskinderen een bord soep krijgen. De zusters, die dit alles moesten overzien, hadden ook nog een kloosterafdeling. Ook de Sint-Vincentiusschool werd bij het gesticht betrokken.  

Wist je dat: Het verhaal van Sint-Oda 
Oda was een Schotse prinses, maar niemand wilde met haar trouwen omdat zij blind was. Haar vader stuurde haar naar Luik toe om te bidden bij het graf van Sint-Lambertus. Toen ze dit deed, kreeg ze ineens haar zicht terug. Zij keerde terug naar Schotland waar haar vader haar wilde laten trouwen met een nare man. Dat wilde ze absoluut niet, dus ze besloot te vluchten. Na een lange tijd rondgezworven te hebben kwam ze terecht in Rode. Hier besloot zij haar leven te wijden aan God en niets anders.  

Nadat zij stierf in 726 kwamen er verschillende mensen naar haar graf. Zij geloofden dat Oda genezende krachten had. De bisschop van Luik kwam naar haar toe en overtuigde de mensen dat zij heilig was. Sindsdien wordt zij Sint-Oda genoemd.  

Sint-Oda’s verhaal werd opgeschreven voor de katholieke kerk en veel mensen van Rode vonden het bijzonder. Alhoewel niemand zeker weet of dit verhaal echt is gebeurd, geloofden zij het. In 1274 werd voor de eerste keer Sint-Odarode opgeschreven. Deze naam kennen we nu als Sint-Oedenrode. 

Herdenk de Tweede Wereldoorlog in Sint-Oedenrode
De Tweede Wereldoorlog liet blijvend haar sporen na in Meierijstad. Zo ook in Sint-Oedenrode. Bekijk Kasteel Henkenshage, lees over de Rooise Schuilkelder en fiets langs het Damianenklooster. 

Op (oorlogs)pad in Meierijstad
Levens veranderden ingrijpend en ook in het landschap liet de Tweede Wereldoorlog blijvend haar sporen na. Deze zwarte periode in de geschiedenis werd afgesloten met de bevrijding. In 1944 begon de bevrijding van Brabant in Veghel en Sint-Oedenrode. Niet veel later volgde Schijndel. Ga mee ‘Op (oorlogs)pad’ en herdenk het verleden van Meierijstad. Bekijk de themaroutes.

Contact

Deken van Erpstraat 6
5492 CB Sint-Oedenrode
Plan je route

vanaf jouw locatie

Meer oorlog en bevrijding in Meierijstad

Locatie